ITAL102_CourseDefinitionForm

 

Dersin tipi:Seçmeli

Dersin içeriği: ITAL101 kodlu dersin devamı niteliğindedir.İlk düzeyde öğrenilen italyanca konularını daha da pekiştirerek yeni yapılarla birlikte konuşma,dinleme,okuma,anlama becerilerinin öğretimini içermektedir.

Sömester:Güz/Bahar

Süresi:1 sömester 3saat/ hafta 3

Ön koşullar:Yok

Eğitim dili:İtalyanca

Eğitim yöntemleri:Dilbilgisi kurallarının ezberci anlayıştan uzak, dili kullanarak görsel işitsel materyallerle açıklanması hedeflenir.

Değerlendirme yöntemleri:Vize,quiz,final ile değerlendirme yapılmaktadır.

Dersle ilgili kaynaklar:Espresso 1,L.Ziglio,G.Rizzo;Alma Edizioni,2007,ek alıştırma materyalleri.

Dersi veren öğretim elemanı:Aslı Bayar